Waar dit forum voor staat

TOPA vzw staat in voor de ontsluiting van de kerken in het bisdom Antwerpen en wil met deze website de wetenschappelijke verantwoording voor deze ontsluiting aanbieden én een forum aanbieden om de wetenschappelijke dialoog hierover te stimuleren.

Informatiebron

De vertrekbasis voor de pagina's op deze website is de uitvoerige beschrijving van de betreffende monumentale kerk in Antwerpen, die te vinden is in de publicaties van Rudi Mannaerts, uitgegeven door vzw Maria-Elisabeth Belpaire en vzw Toerismepastoraal Antwerpen (TOPA).

Voor Sint-Jacob is dat - voorlopig nog - de didactische syllabus voor de kerkgidsen van dezelfde auteur.

Wetenschappelijk verantwoord

De website beoogt allereerst inzage te bieden in de wetenschappelijke verantwoording van de kunsthistorische beschrijving in de genoemde publicaties.
Hun vulgariserend karakter liet immers niet toe om een voetnotenapparaat op te nemen.
Bovendien wensen we met deze website een forum te openen om de wetenschappelijke dialoog rond het rijke patrimonium van deze kerken te stimuleren.
Liever dan te wachten op een volgende publicatie willen we ieder hier de kans bieden om sneller op de bestaande informatie in te spelen.
Uw gefundeerde reacties zijn dan ook bijzonder welkom. Gaandeweg kunnen zij het wetenschappelijk onderzoek van deze kerken verder stimuleren.

Verantwoordingen

Voor deze website werd ernaar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen.
Wie desondanks meent zekere rechten te doen gelden, kan zich via de contactpagina tot ons wenden.

Veel afbeeldingen zijn hetzij vrij van rechten, hetzij onder copyright van de betreffende kerkfabriek.

Met ´bron: Donnet´ wordt bedoeld het deel “Provincie Antwerpen” van www.erfgoedplus.be/collecties/religieus-erfgoed

Vertalingen

The "Translate" button at the bottom offers the choice of an automatic translation into French, German or English.
These translations run via Google Translate and are not always 100% accurate.
But they allow non-native speakers to access the content of this website.

Samenstelling & coördinatie

Saskia de Kerf'.
Contact:

Translate »